lunes, 4 de octubre de 2010

[Text 10]
Canal
¡
ESCRIPTURA

Emissor----------Missatge---------Receptor
ESCRIPTOR                ¡                      ¡                          ¡                  LECTOR
NARRADOR       HISTÒRIA       NARRATARI
                  O SUBJECTE POÈTIC
Codi
¡
DISCURS

No hay comentarios:

Publicar un comentario