lunes, 4 de octubre de 2010

[Text 31]


A -...Alguna cosa s’haurà de fer, dic jo. Ja ho va dir Cousteau, que de les pluges se’n deriva sempre fang.
B -Però, home, Canut, que aquest era submarinista.
C -I ara. Cousteau? Què dius? Era un il·lustrat,amic de Voltere i de Mondieu. Els savis que van redactar el primer diccionari. En francés, això sí.
 (Vicent Usó, El músic del bulevard Rossini, pàg. 167.) A través del diàleg sabem del nivell cultural d’A i C.

No hay comentarios:

Publicar un comentario