lunes, 4 de octubre de 2010

[Text 30]-Quant de temps fa que el tenen, el capellà?
-Nosaltres no sabíem que ho era –va contestar el marit-. Només ens va dir que anava fugint i que el tinguéssim amagat uns dies, per caritat.
-Mentida. Aquest home és conegut en tota la comarca. És un dels responsables del seminari de Tortosa i vostès bé que ho sabien.
-No, no ho sabíem, només ens havia demanat que l’amaguéssim –va continuar l’home.
-Mentida, mentida, mentida....
Adolf Piquer, El viatger del crepuscle, pàg. 112.

No hay comentarios:

Publicar un comentario