lunes, 4 de octubre de 2010

[Text 7]


 -No pot desaparèixer perquè es tracta del nostre Àngel de la Guarda –em va dir una vegada, quan encara era jove, una vaca de certa edat que li deien Bidani-.
(...)
-M’ho he de creure? –vaig preguntar a Bidani.
-Doncs clar que sí –em va contestar ella amb una mica d’arrogància.
-Doncs, vostè perdoni, però no li crec ni paraula.
Què anava a dir-li? Ella era de més edat que no jo, d’això no hi cabia dubte, però també molt crèdula en comparació amb mi...
Bernardo Atxaga, Memòries d’una vaca, pàgs. 8-9.

No hay comentarios:

Publicar un comentario