lunes, 4 de octubre de 2010

[Text 76]


Aquest dispositiu constava amb un cilindre vertical i un pistó amb un contrapès. El vapor absorbit amb baixa pressió en la part interior del cilindre actuava sobre el contrapès, movent el pistó a la part superior del cilindre. Quan el pistó arribava al final del recorregut, s’obria automàticament una vàlvula que injectava un xorro d’aigua freda a l' interior del cilindre. El aigua condensava el vapor i la pressió atmosfèrica feia que el pistó baixes de nou a la part baixa del cilindre. Una biela, connectada a l’eix articulat que unia el pistó amb el contrapès permetia accionar una bomba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario